Tilmelding og betaling stavgang

Her tilmeldes og betales for stavgang i de perioder vi har aktiviteten.

Her betaler du kr. 550,- for at gå Stavgang i perioden 01.04.18-31.03.19